KÖRFEZDEKİ DALGIN SUYA BİR BAK
 Erkan Sevinç

Erkan Sevinç

PAZAR SOHBETİ

KÖRFEZDEKİ DALGIN SUYA BİR BAK

25 Ağustos 2018 - 20:06

Bugün uzun tatil bitiyor.

Yine kent içinde trafik akıl almaz boyutlara ulaşacak.

Şehir içi ulaşım ilgili özellikle bizim mahallenin karşı çıktığı bazı projeleri desteklediğim için az eleştiri ve küfür almadım.

Nelerdi mesela hatırlayalım.İzban’da gittiğin yer kadar öde yani artı para sistemi.

Öyle büyük bir kıyamet koptu zannedersem sadece ben ve birkaç kişi “yapılan doğrudur”dedi.Sistem hayata geçti,herkes sus pus.Karşıyaka ve Alsancak’ta dolmuşların kaldırılması.

Öyle büyük bir kıyamet koptu ki zannedersem sadece ben ve birkaç kişi “yapılan doğrudur” dedi. Sistem hayata geçti,herkes sus pus.

İzmir tramvayı. Öyle bir kıyamet koptu ki zannedersem ben ve birkaç kişi “yapılan doğrudur”dedi.Sistem hayata geçti,herkes sus pus.

Şimdi de Körfez Geçişi.Mahkeme yürütmeyi durdurdu, bizim mahalle mutlu. ”Yaptırmayacağız” diyorlar. Yıllar önce İstanbul’da Boğaziçi (Şimdiki adı Şehitler) Köprüsü’ne karşı çıkmıştık.

Sonra bunun yanlış olduğu,kentlerin böyle yatırımlara ihtiyacı olduğu kafamıza dank diye vuruldu.

Bugün neredeyse İstanbul’a 4.köprü yapılacak.Boğazın altından geçenlere ilave.Yine birkaç yıl önce bizim mahalle Konak Tünelleri’ne karşı çıktı. Zamanın Baro Başkanı (Şimdinin Konak Belediye Başkanı) Sema Pektaş’ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları “hayır”kampanyaları yaptılar.O günlerde Sema Başkan’a söylediğim söz hala hatırımda.

”Başkanım bu proje hayata geçsin ilk siz biz geçeceğiz görürsünüz...”

Gelelim körfez projesine.

Bu projenin kent içi ulaşım ve iki yakanın ticareti açısından mutlaka hayata geçmesi lazım.

Mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararı ile gerçekler çelişiyor.

Mahkeme ne diyor?

“Dava konusu ÇED raporu ve eklerinde, floristik verilerin sağlıklı olarak hazırlanmadığı, proje uygulama alanında ortaya çıkabilecek habitat ve lokalite kayıpları ile ilgili detaylı bir değerlendirmenin yer almadığı, ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük ölçekli olduğu, projeye özel detay haritalama ve zemin etüt çalışmaları içermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir bilgi olmadığı, ÇED projesinde verilmiş olan fay hatlarının güncel literatür bilgilerini içermediği, batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif fay hattı zonundan geçmekte olduğu ve bu kısımdaki bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen yatay ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği, bu esnada gerek çakım sırasındaki ekipman hareketi nedeniyle gerekse çıkacak gürültü sonucunda deniz tabanındaki canlı yaşam ile burada yaşayan Flamingo ve diğer canlıların üzerinde olumsuz etkiler meydana geleceği, Çiğli çıkışından otoyol bağlantısına kadar olan kısımda geniş kapsamlı bir dolgu faaliyetinin söz konusu olacağı ve bu inşaat nedeniyle de canlı hayatının olumsuz etkileneceği, ÇED raporunda toplamda 19.870.542 m3tarama çalışması yapılacağının belirtildiği, ancak bu miktardaki malzemenin özelliği bilinmeden, nasıl bertaraf edileceğine ve bu faaliyetlerin İzmir Körfezi ekosistemine yapacağı etkilere ilişkin değerlendirmelerin yetersiz olduğu, projenin koruma alanları ve Gediz Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yeterince incelenmediği, İzmir Körfezi Geçişi Projesinin il ya da bölge düzeyinde bir planın stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı, projenin kuzey aksının çok önemli bir doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, bölgede uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanların ve farklı koruma statülerinin bulunduğu, güzergahın güney bölümünde de tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir kent bölgesinin yer aldığı, koruma statüleri açısından ortaya konan güzergahın mevzuatla uygun olmayan bir öngörü olduğu dikkate alındığında, dava konusu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Özetle bu proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin master planında yok deniliyor.

Kocaoğlu buna meclis toplantısında cevap verdi... “Konu bu ise Karayolları Master Planına koyarsınız” dedi.Zaten Kocaoğlu iktidarın İzmir için planladığı 35 projeden hiçbirine karşı çıkmıyor. Sadece bazı düzeltmeler gerekiyorsa onları söylüyor. Körfez Geçiş Projesi’nde de ” ada olmasın” dedi. İnciraltı Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karabulut da  “İlgili mahkeme kararına saygı duyuyoruz ancak eksikleri düzeltilerek İzmir Körfez Geçiş Projesi mutlaka şehrimize kazandırılmalıdır." diyor.

Körfez geçişi ile şehir içinde ciddi bir rahatlık sağlanacak. Mavişehir-Fahrettin Altay arası raylı sistemle birleşirse, şehir tam tur dönen 360 derecelik bir demiryolu hattına sahip olacak. Kuş cenneti yok olacak diyorlar fakat yol o bölgeden geçmiyor,hatta bağlandığı nokta bakımsız ve bataklık halinde. Bu projenin 2023 de hayata geçmesi gerekir.

Aklın yolu bir.
Yazıyı okuyan bizim mahallenin “Sen de satılmışsın” eleştirilerini duymamak için Zeki Müren’den plak koyalım,kafamızı dinleyelim. Beste: Osman Nihat Akın
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı..Makam: Nihâvend..
 

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
Velhâsıl o rüya duruyor yerli yerinde

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Emrah Özküçük
    1 yıl önce
    Kimse sus pus değil. İzmirliler hem tramvay hemde izbanda yeni uygulama ile ilgili gayet sinirli. Haklı olduğunuz tek nokta tüneller. İzmirlinin ne kadar sus pus olduğu seçimde görülecek. Yavuz atın Tekmesi sert olur

Son Yazılar