Türk dünyasının merkezi İzmir
Dr. Sırrı Sorguç

Dr. Sırrı Sorguç

İzmir'e dair

Türk dünyasının merkezi İzmir

15 Haziran 2016 - 21:00

Çocukluğumdan beri Türkiye dışındaki büyük Türk dünyası için içimde  karşı konulmaz bir ilgim olmuştur hep. Herhangi bir gazetede, dergide küçücük bir yazı olsa tüm diğer haberleri bırakıp o yazıya konsantre olurdum.

Türklüğe ve Türk dünyasına sevgim, ilgim büyük.

Bu gün Türk dünyasının önünde diğer devletler tarafından engellenmesi zor bir fırsat var. İster istemez bu dünya bir şekilde belki Turan denmese de kültür, tarih, dil, ekonomi ile başlayan bir entegrasyona adım adım gidecek. Doğal bir lider olarak Türkiye Cumhuriyeti de bunun mimarı olacak,Türkiyenin bu görevden kaçmasının, kaçınmasının bence imkanı yoktur.

Türk dünyasının merkezi İzmir; Orta Asya Türk Cumhuriyetleri devletleriyle ortak bir protokolle İzmir’de büyük bir yapılanma öneriyorum.

Bunun nedeni Ankara’nın politik yapısından ve İstanbul’un karmaşasından uzaklaşıp yapılacak işe konsantre olunması gerektiğindendir.  

İzmir’de bir “Türk Dünyası Üniversitesi” açılmalı bu üniversite tüm Türk devletlerinin ortaklığıyla işletilmelidir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu da birer enstitü açmalı bu üniversitede. Tüm Türk devletlerinden İzmir’e öğrenciler gönderilmeli.

Ortak dil; Orta Asya da konuşulan özgün Türkçe'den isimler sıfatlar gibi seçilen kelimeler Türkiye Türkçesinde kullanılmaya başlanmalı, Orta Asya Türk dillerinin gramer gelişiminin Türkiye desteğiyle tamamlanması sağlanmalı. Birbirine yakın olanlar gruplanıp kendi aralarında dil birliği – yakınlaşması sağlanmalıdır.

Ortak Tarih ; Yine ortak tarihimiz de bu üniversite de bilimsel çalışmalarla gözden geçirilmeli, ortak örf ve adetlerimizin tarihsel gelişimi ele alınmalı ayrıca.

Ortak siyaset ve ekonomi ; Bu üniversitede özellikle Hukuk,Siyaset,Uluslararası ilişkiler,iktisat,dil tarih coğrafya fakültesi ve en önemlisi Dünyanın en büyük Türkoloji Enstitüsü’nün kurulması gereklidir.

Bu Üniversite tarafından Türk dünyasının gelişimi için büyük kongreler , seminerler, çalıştaylar düzenlenmeli. Bu üniversitenin 6 ayda bir Türk devletlerine yol gösterici raporları sunulmalıdır . İzmir’i Türk Dünyasının Merkezi Yapabiliriz. Güzel İzmirimize hak ettiği rol verilmelidir. İzmir’de İnsan kaynakları gücü fazlasıyla var. İzmirli her işi başarır.

"Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."     Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Son Yazılar