Hasta hakları
Dr. Sırrı Sorguç

Dr. Sırrı Sorguç

İzmir'e dair

Hasta hakları

20 Aralık 2016 - 21:48

Hasta hakları ,

Hasta hakları, 1998 yılında Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği “ ile Türkiye de uygulanmaya başlamıştır.

Ana hatları ile resmi hekim-hasta-hasta yakını ilişkisiyle ilgilidir. Bir hasta hak sahibi olarak hastanede resmi kaydını yaptırdığında başlar. Resmi olmayan, örneğin ilgili hekime kaydını yaptırmamış bir hastanın koridorda ya da hastane bahçesinde hekimin önünü kesip soru sorması gibi durumlar hasta hakları kapsamına girmemektedir.

Hastanelerde, Hasta Hakları birimleri, hak ihlali iddialarını araştırıp başvuru sahiplerine resmi yazıyla geri dönmektedir.

Halkımız haklarını bilmediği gibi bir grup hasta hakları olmayan bir takım isteklerde bulunmaktadır. Örneğin telefonda hastaları hakkında bilgi istemekte , verilmeyince hastaneler bakanlığa şikayet edilmektedir. Mahremiyet kuralına göre hastanın rızası olmadan hastalığı hakkında kendine ya da yakınına bilgi verilmesi kanunen yasaktır.

Örneğin hastanın tahlil sonuçlarını sadece muayene olduğu hekim ve kendisi görebilir. Hasta yakınına tahlil sonucu verilemez.

Hasta Hakları;

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen üsul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,

Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, hakkı vardır.”

Bir sonraki makalemde bu konunun tamamlayıcısı olmak üzere Hasta Sorumlulukları konusunu işleyeceğim. Sevgiyle kalın.

 

Son Yazılar