Urlalılar açıklama bekliyor!


Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, iki başkan yardımcısı ve hergün birlikte mesai yaptığı muhtarların içinde bulunduğu Komisyonun tespit ettiği, Türkiye'nin en yüksek vergi matrahını imzalayıp, onay için üst kurula gönderdi ve 2018-2021 yılları için toplayacağı Emlak Vergilerini kesinleştirdi.                                                         Bunu öğrenen Urlalılar isyan edip tepki gösterince Sibel Başkan belediyenin resmi İnternet sayfasında şu açıklamayı yaptı: ''Komisyonumuz emlak ticareti yapanların spekülasyonları, Urla ilgili basında çıkan asılsız haberler ve diğer ilçelerde emlak değerlerinin çok yüksek tutulduğu dedikoduları etkisinde kalmıştır. Asgari değer üzerinden değerlendirme yapacaklarına, en üst düzey olan alım-satım değerleri üzerinden vergi matrahını tespit etmişlerdir. Bunu öğrenir öğrenmez  hemen mahkemeye başvurarak itiraz ettim. Vatandaşların da açacağı davaların kabulü için Belediye Meclisine teklif vereceğim...”

Bu açıklamayla, suçu komisyonuna atarak, kendini olayın dışında tuttu.

Ancak Sibel Hanım, ne mahkemeye koşup dava açtı, ne de Belediye Meclisi'ne teklifte bulundu.

Çünkü daha önce de detayları ile yazdığım gibi, vergiyi toplayacak olan Belediye Başkanı'nın, Yüksek Vergi Matrahına itiraz etmesi, dava açması Danıştay'ca imkansız kılınmış. Belediye Meclisi'nin de Vergi Mahkemeleri'ne dava açacak vatandaşlar için hiçbir yaptırım gücü ve yetkisi yoktur.

Davaları biz vatandaşlar adına açtık.

Muhatap olan Belediye Başkanlığını dava ettik.

Kendilerinin de kabul ettiği bu yüksek vergi matrahlarının iptalini istedik.

Mahkemelerde davalar görüşülmeye başlandı.

Sibel Hanım açılan davalar karşısında çaresiz kaldı. Kaybedeceğini de bildiğinden, zaman kazanabilmek için hukukçularından, “Şapkadan tavşan” çıkarmasını istemiş.

Mahkemeye gönderdikleri savunmada, “Belediyede oluşturdukları komisyonun tespit ettiği yüksek vergi matrahlarının onaylanması için gönderdikleri üst komisyonda herhangi bir belediye görevlisi ve Belediyenin karar ve işlemi bulunmaması Anayasa’ya aykırıdır.1319 Sayılı Emlak Vergi Yasası, Belediye Kanunu'na uyum sağlayamadığı için, Anayasa Mahkemeleri'nde değerlendirilmesi istenmiştir” denmiş.

NE YAPMAK İSTİYOR?

Sibel Başkan bu yazısı ile ne yapmak istiyor meirak ediyoruz.

Komisyona raporları sunan, veri ve bilgileri veren senin Mali Hizmetler Müdürlüğün değil mi?

Komisyona iki belediye başkan Yardımcını atayan sensin.

Komisyona bu yüksek matrahların kararını aldırtan sensin,

İmzalayıp, onaylanması için üst kurula gönderen sensin.

Urlalıların tepkisini görünce önce suçu Komisyona atıp, hemen mahkemeye gidip, itiraz edeceğim, vatandaşların açacağı davaların kabulü için teklif vereceğim diye beyanat veren de sensin.

Sonra vatandaşlara Emlak Vergi Daireleri'nden matbu evrak doldurttup itiraz edin diyen de sensin.

Şimdi de vatandaşların açtığı ve yüzde yüz kazanacağı davaların uzaması için, ne ilgisi varsa Anayasa Mahkemesi'nde değerlendirilsin diye itiraz ediyorsun.

Mahkemeler 2-3 yıl sürsün, ben bu süre içinde yüksek vergileri toplayayım, kasaları doldurayım, sonra Allah kerim….

Bu mudur istediğin?

Bu değilse,kendini değil de vatandaşı düşünüyorsan, hemen resmi bir açıklama yaparak, açılan davalar sonuçlanıncaya kadar yeni vergileri toplamayı durduruyorum diyebiliyor musun?

Urlalılar bunu duymak istiyor...