TERÖR ÖRGÜTLERİ DIŞINDA''EVET''Çİ İLE ''HAYIR''CI KARDEŞTİR.


  Yakın tarihimize bakınca, Türkiye düşmanları bir evin öbür eve düşmanlaşması,kardeşin kardeşe vurdurulması için her şeyi yaptılar.

Gençler sağcı-solcu diye kamplaştırıldı.

Etnik, mezhepsel, dini, kültürel kimlikler üzerinden ayrışmalar, dışlamalar, inkarcı yaklaşımlar ve ötekileştirmeler denendi.

Ancak Türkiye bu tehlikeli ortamın hiç bir zaman kalıcı olarak yerleşmesine izin vermedi.

Bu arızalı ve riskli dönemleri çok büyük felaketlere uğramadan yeni bir döneme geçmeyi başardı. 

Çünkü zıtlaşma ayrışmayı, kutuplaşma farklılaşmayı, tahammülsüzlük asla bir araya gelemiyeceğimizin yolunu açacağını öğrendik.

İç barışın ortadan kalkması, ufalma, dağılma ve bölünme tehlikesi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket olduğunu gördük.

Ne yazık ki Anayasa değişikliği referandumu öncesi ülkemizde yapay bir kutuplaşma çığırtkanlığı yapılıyor.

Karanlık bir senaryonun devreye sokulması gayreti içine girenler var. Amaçları iç barışı bozmak, kardeşi kardeşe düşman etmek ve geri dönülmez bir iç savaş yaratabilme düşüncesinde olanlar var. 

Dış güdümlü bu hareketlilik içerdeki vatan hainleri aracılığı ile Referandumu fırsat görmektedirler. Küresel patronlarının yularıyla hareket eden PKK-PYD-FETÖ ve diğer terör örgütlerinin istediği Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamaktır.

Unutulmamalıdır ki bu vatan hainlerinin dışında herkes, 'EVET'çisi de 'HAYIR'cısı da kardeştir.

Tek millete, tek devlete, tek vatana,tek bayrağa EVET diyenler de, tek adamcılığa, tek partililiğe, tek seçiciliğe, tek tipçiliğe, Cumhuriyet düşmanlığına HAYIR diyenler de vatanseverdir, inanmış samimi demokrattır.

Kavga etmemize gerek yoktur. Çünkü birbirimize kötülüğümüz dokunmaz. 

O zaman ne yapmalıyız?

Yönlendirilmeden, etki altında kalmadan, algılardan uzak, nasıl bir sistemle yönetilmek isteyip istemediğimizi belirlemek için sandığa mutlaka gitmeliyiz.

Siyasi bayrakların rengine göre değil ülkenin çıkarlarına  fayda sağlayacak anlayışa oy vermeliyiz Çünkü bu siyasi bir tercih seçimi değildir. 

'HAYIR''dan nefret ettirmek yerine ''EVET''i sevdirmek, ''EVET''i kötülemek yerine ''HAYIR''ın haklılığını anlatmaya çalışmak gerekir.

Topluma korku değil, umut verilmeli.

EVET diyenler Anayasa değişikliği sonrası ne tür kazanımlara sahip olunacağını anlatmalı.

HAYIR diyenlerin hepsini terörist göstermek yerine, "Hayır " denildiğinde ülkenin neler kaybedeceğini anlatmalıyız.

HAYIR diyenler de rejim değişiyor, Cumhuriyet kaldırılıyor, saltanat geliyor gibi negatif söylemlerden uzak durmalı.

EVET diyenleri küçümsemek hor görmek, ''cahil-bidon kafalı' 'yakıştırmaları yapmak yerine, neden HAYIR denmesi gerektiğini anlatmalı ve ikna etmeliyiz.                                                                   Bilinmelidir ki, referandum seçim gibi değildir, havası farklıdır.

"Evet" diyenlerin "Hayır" diyenlerden, "Hayır" diyenlerin "Evet" diyenlerden oy alması gerekir. Sonucu kararsızların belirleyeceğini hepimiz kabul etmeliyiz.

Yüzde 25 olan kararsız oyları kim yanına çekerse yani kim ikna ederse o öne geçer.

Kimden yana, kime karşı değil değişikliğin ne getirip ne götürdüğüne göre oy kullanmalıyız.

Bu ülke hepimizin.

Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği şahsi ve siyasi çıkarlarımızdan çok daha değerlidir.

Ona göre kavga etmeden oyuna gelmeden sarılalım birbirimize.

Çünkü başka bir Türkiye yok.

Bizler, kader birliği yapmış, 16 Nisan'dan sonra da topraklarımızda hep beraber kader birliği yapmaya devam edecek ve M.Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kalması için mücadeleye devam edecek vatandaşlarız..